Rozdzielność majątkowa a długi małżonka

Rozdzielność majątkowa, czyli intercyza, to nic innego, jak  umowa zawierana pomiędzy małżonkami lub osobami zamierzającymi wstąpić w związek małżeński, która prowadzi do wprowadzenia odmiennego aniżeli ustawy majątkowego ustroju małżeńskiego. Jest to zatem moment, w którym małżonkowie nie dzielą swojego majątku, od tego momentu również małżonkowie nie zaciągają wspólnie długów – każdy kredyt, pożyczka zaciągnięta przez jednego z małżonków pozostaje jedynie jego długiem.

więcej…Rozdzielność majątkowa a długi małżonka

Podział majątku a długi małżonka

Podział majątku to, bardzo często, kolejna sprawa, jaką musimy rozwiązać podczas lub po rozwodzie. Co jednak stanowi majątek małżonków? To przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólnoty majątkowej przez oboje małżonków lub przez jednego z małżonków. Wszelkie przedmioty majątkowe, które nie zostały nabyte przed zawarciem małżeństwa, zaliczane są do majątku osobistego każdego z małżonków.

więcej…Podział majątku a długi małżonka

Władza rodzicielska a pozbawienie władzy rodzicielskiej

Fundamentalnym, podstawowym pojęciem w relacji łączącej dzieci ze swoimi rodzicami w rozumieniu prawa jest władza rodzicielska. Władza rodzicielska stanowi ogół praw i obowiązków przysługującym rodzicom wobec dzieci. Zasada mówi, że władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom i rozpoczyna się wraz z chwilą narodzin dziecka, zaś kończy się wtedy, gdy dziecko uzyska dziecko pełnoletniość. Władza rodzicielska obejmuje: opiekę nad dzieckiem, zarządzanie jego majątkiem oraz reprezentowanie dziecka. Władza rodzicielska nie zezwala na stosowanie kar cielesnych wobec dziecka.

więcej…Władza rodzicielska a pozbawienie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska a ograniczenie praw rodzicielskich

Ograniczenie władzy rodzicielskiej bez wątpienia wzbudza negatywne emocje w każdym, kto usłyszy takie wyrażenie. Wyrok ograniczenia praw rodzicielskich najczęściej dotyczy wyznaczenia okresów, w których rodzic może widywać się dzieckiem. Jednocześnie ograniczenie władzy rodzicielskiej zwykle jednak nie ma związku z kwestiami takimi, jak decydowanie o przyszłości dziecka. Dotyczy to między innymi określenia miejsca zamieszkania dziecka, wydania paszportu dla dziecka, wybranie szkoły, do której dziecko ma uczęszczać.

więcej…Władza rodzicielska a ograniczenie praw rodzicielskich

Podział majątku po rozwodzie

Rozwiedliśmy się, długa i nie zawsze przyjemna sprawa rozwodowa już za nami. Co jednak, jeśli podzielić majątek chcemy dopiero po rozwodzie? Sprawa o podział majątku jeszcze przed nami. Z czym wiąże się podział majątku po rozwodzie? Jak należy się do tego przygotować? Można zrobić to na kilka sposobów.

więcej…Podział majątku po rozwodzie

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód to bardzo trudny moment w życiu małżonków podejmujących decyzję o rozstaniu. Idealnie gdy sprawa rozwodowa toczy się w spokojnej, życzliwej atmosferze, niestety jednak nie jest to tak oczywiste. Jeśli małżonkowie nie złożą wniosków o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, wówczas Sąd będzie miał obowiązek orzec o winie jednego z nich lub też obojga małżonków za rozkład pożycia małżeńskiego. Często zdarza się także, że jeden z małżonków składa wniosek o orzeczenie rozwodu z orzekaniem o winie drugiego małżonka. Co dalej?

więcej…Rozwód z orzeczeniem o winie

Wspólność majątkowa a podział majątku

Według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wraz z zawarciem małżeństwa powstaje między małżonkami tzw. wspólność majątkowa określana również jako wspólność ustawowa powstająca na mocy samej ustawy – dzieje się to automatycznie, bez podejmowania jakichkolwiek czynności przez małżonków. Czym jednak jest wspólnota majątkowa w praktyce? Zapraszam do lektury.

więcej…Wspólność majątkowa a podział majątku