spadek, dziedziczenie, spadek, testament konin, spadek konin, dziedziczenie, konkubinat adwokat konin, adwokat konin, dziedziczenie adwokat konin, wyłączenie spadkobiercy z dziedziczenia

Związek partnerski a dziedziczenie

Związek partnerki a dziedziczenie – czyli jak uregulować sprawy spadkowe w związkach kohabitacyjnych (konkubinatach)

Jeśli chodzi o polskie prawo, to w kwestii dziedziczenia w związkach partnerskich nie ma żadnych prawnych regulacji. Związek partnerski a dziedziczenie bez dopełnienia specjalnych formalności ustawowo nie istnieje. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy osoby żyjące w konkubinacie spisały uprzednio testament ze wskazaniem partnera jako spadkobiercy określonych dóbr materialnych. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym mamy dwie możliwości dziedziczenia dóbr:

więcej…

konkubinat adwokat konin, majątek, podział majątku konin, podział majątku słupca, podział majątku konin, podział majątku adwokat konin, związek partnerski a podział majątku konin

Związek partnerski a podział majątku

Związek partnerski a podział majątku – co warto wiedzieć, żyjąc w konkubinacie

W obecnych czasach coraz częściej decydujemy się na życie w związku partnerskim, czyli inaczej ,,konkubinacie”. To ostatnie słowo z racji swego pejoratywnego zabarwienia coraz częściej zostaje zastępowane właśnie frazą ,,związek partnerski”. Powody, dla których decydujemy się na tę formę dzielenia życia z partnerem jest wiele. Jednym z nich jest przekonanie o tym, że łatwiej jest podzielić zgromadzony majątek pomiędzy strony, kiedy doszłoby do rozstania. Takie przekonanie jest jednak dość błędne. Związek partnerski a podział majątku wbrew pozorom jest kwestią złożoną. 

więcej…

Obowiązek alimentacyjny Czym jest obowiązek alimentacyjny? Kiedy i komu przysługują alimenty?

Obowiązek alimentacyjny kojarzymy głównie ze świadczeniami finansowymi , z jakich musi wywiązać się rodzic, który po rozstaniu  z partnerem nie pozostał przy dziecku. Stereotyp ten wynika z faktu, że  powyższa sytuacja jest z reguły najczęściej spotykaną wśród naszych krewnych i znajomych. Warto zdać sobie jednak sprawę z faktu, że obowiązkiem uiszczania  alimentów mogą zostać obciążone osoby, które…nie posiadają potomstwa. Jakie to przypadki? Do płacenia alimentów powołani być mogą: przyrodnie rodzeństwo, dziadkowie, mąż w stosunku do żony i na odwrót, macocha oraz ojczym. Również dalszym krewnym – o ile mamy na to należyte uzasadnienie – możemy wytoczyć proces o alimenty. 

więcej…

Mobbing w miejscu pracy

Mobbing. Jak to zdefiniować? Jak mu przeciwdziałać? Mobbing to proces, definiuje się go jako trwające dłuższy czas nękanie, gnębienie, przybiera on różnorodne formy.  Dlatego też niezwykle trudno jest ustalić moment, czy też wytyczyć granicę po przekroczeniu, której możemy powiedzieć, że mamy od teraz do czynienia z zachowaniami prawnie niedopuszczalnymi, które oddziałują negatywnie na mobbingowanego pracownika. Według prof. Heinza Leymanna mobbing określa się jako częste oraz jednocześnie długotrwałe działania, które są skierowane przeciwko pracownikowi, zmierzające do usunięcia go z grupy współpracowników np. poprzez opuszczenie przez niego stanowiska pracy, można to nazwać niejako zmuszeniem do odejścia poprzez długotrwałe gnębienie.

więcej…

Konfiskata samochodu, czyli kiedy możemy mieć zabrane auto

Konfiskata samochodu, w jaki sposób można stracić auto?

Konfiskata samochodu to dość kontrowersyjne wydarzenie. Z tego powodu liczba przypadków, w których policja może nam zatrzymać pojazd, jest stosunkowo niewielka. Ponadto by do tego doszło, niezbędne jest pokierowanie odpowiedniej sprawy z tym związanej do Sądu. Postanowienie o zatrzymaniu auta wydaje po rozpoznaniu sprawy Prokuratura lub Sąd i musi być w nim zawarta informacja o popełnieniu przestępstwa. Wielu  z nas do dziś wychodzi z założenia, że policja ma nieograniczone przyzwolenie na to to, by ograniczyć nam dostęp do naszego auta. W praktyce jednak wygląda to tak, że do zatrzymania samochodu dochodzi naprawdę w drodze wyjątku i to w uzasadnionych okolicznościach.

więcej…

Co to jest stalking?

Co to jest stalking? Czy uporczywe nękanie jest karalne?

W ostatnich czasach wzrosła ilość przypadków zgłoszeń stalkingu, czyli uporczywego nękania. Z tego powodu czynność ta od 2011 roku jest definiowana odrębnym przepisem  (art. 190a) Kodeksu karnego, który jasno określa uporczywe nękanie mianem przestępstwa. Do czerwca 2011 roku za stalking odpowiadały przepisy, które nie stanowiły dla ofiar wystarczającej ochrony i zadośćuczynienia. Co to jest stalking? Czym jest uporczywe nękanie i kiedy możemy o nim mówić?

więcej…

Utrata prawa jazdy

Za co możemy stracić prawo jazdy? Kiedy możemy spodziewać się utraty ,,prawka”?

Jeśli posiadamy prawo jazdy, to ten artykuł jest bezsprzecznie dla nas! Na pewno wielu z nas zadaje sobie pytanie: Za co możemy stracić prawo jazdy? Gdy przyjrzymy się statystykom, to w Polsce najczęstszą przyczyną utraty prawa jazdy jest przekroczenie prędkości, która jest dozwolona na danym odcinku. Kolejną przyczyną utraty ,,prawka” w Polsce jest również przewożenie samochodem niedozwolonej liczby pasażerów. Pamiętajmy, że liczba dozwolonej ilości pasażerów w naszym pojeździe uwarunkowana jest od informacji na ten temat zapisanych w dowodzie rejestracyjnym auta i wymiar kary jest tu kwestią indywidualną.  Prawo jazdy tracimy oczywiście po zatrzymaniu nas w stanie nietrzeźwości i na skutek ucieczki z miejsca wypadku. O dopuszczalnej wartości promili w wydychanym powietrzu pisaliśmy już na blogu. W zależności od występku jakiego się dopuścimy, prawo jazdy możemy utracić na trzy miesiące, rok, trzy lata lub dłużej. To kwestia indywidualna. 

więcej…

Rodzaje postępowania cywilnego

Jakie są rodzaje postępowania cywilnego? Informacje ogólne

Zanim wymienimy rodzaje postępowania cywilnego, niezbędne jest wyjaśnienie samego pojęcia ,,postępowanie cywilne”. Chcąc je jak najprościej zdefiniować, należy zaznaczyć, że jego celem jest udzielenie prawnej ochrony jednej ze stron danego konfliktu. Każda sprawa cywilna musi być rozpoznana przez właściwy Sąd i sprawiedliwie rozstrzygnięta. Odwołajmy się również tu do elementów podmiotowych, które stanowią  merytorycznie przygotowane instytucje (Sądy) oraz strony postępowania cywilnego. Przedmiotem omawianej kwestii będą natomiast wszelkie sprawy o charakterze cywilnym. Chcąc wyodrębnić poszczególne rodzaje postępowań, należy wesprzeć się Kodeksem Postępowania Cywilnego. Te najogólniej i ze względu na przedmiot sprawy dzielimy na:

więcej…