Działanie zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Pozew rozwodowy z winy małżonka

Pozew o rozwód to pierwszy krok w sprawie o rozwód, pisząc go, rozpoczynamy batalię rozwodową Co jednak zrobić, aby rozwód przebiegł bez silnych emocji i po naszej myśli? Czy lepiej napisać pozew o rozwód samodzielnie czy też warto skorzystać z pomocy adwokata? Co istotne, w pozwie o rozwód nie można zapominać o kluczowej kwestii – uzasadnieniu. To właśnie odpowiednio napisane uzasadnienie często może decydować o przebiegu rozprawy rozwodowej.

więcej…Pozew rozwodowy z winy małżonka

Ślub zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Pozew o rozwód – co musi zawierać?

Pozew rozwodowy to pierwszy krok w rozwodowej batalii. Czy lepiej napisać pozew o rozwód samodzielnie czy też warto skorzystać z pomocy adwokata? Co istotne, w pozwie o rozwód nie można zapominać o kluczowej kwestii – uzasadnieniu. To właśnie odpowiednio napisane uzasadnienie często może decydować o przebiegu rozprawy rozwodowej.

więcej…Pozew o rozwód – co musi zawierać?

Biznes zdjęcie utworzone przez rawpixel.com - pl.freepik.com

Częściowy podział majątku wspólnego małżonków – jak można podzielić majątek?

Podział majątku wspólnego to jedna z najczęstszych spraw, jakie przeprowadzam w mojej praktyce zawodowej. Podział majątku wspólnego małżonków można przeprowadzić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to podział majątku przeprowadzany przed sądem, drugi – na mocy umowy pomiędzy małżonkami. Sądowy podział majątku może być przeprowadzony już na rozprawie rozwodowej. To duże ułatwienie, ponieważ nie trzeba wówczas zakładać nowej sprawy sądowej.

więcej…Częściowy podział majątku wspólnego małżonków – jak można podzielić majątek?

Wyłączenie spadkobiercy od dziedziczenia

W prawie przewidziana jest możliwość wyłączenia spadkobiercy od dziedziczenia. Zwykle czynnikiem decydującym są tzw. względy etyczne – jeśli spadkobierca umyślnie działał przeciwko spadkodawcy, wówczas nie powinien po nim dziedziczyć. Wchodzą w to takie sytuacje, jak: popełnienie przestępstwa na szkodę spadkodawcy oraz bezprawne wpływanie na jego wolę lub porządek dziedziczenia w celu osiągnięcia korzyści.

więcej…Wyłączenie spadkobiercy od dziedziczenia

Podział majątku – jakich kosztów sądowych można się spodziewać? Ile kosztuje podział majątku wspólnego małżonków?

Dokonanie podziału majątku za porozumieniem stron to wyjście idealne, lecz rzadko spotykane. Wówczas opłaty, jakie należy ponieść, nie są wygórowane. Co jednak, jeśli konflikt małżonków lub byłych małżonków, jest tak wielki, że nie są w stanie dojść do porozumienia w zakresie podziału majątku wspólnego? Wówczas należy dokonać sądowego podziału majątku.

więcej…Podział majątku – jakich kosztów sądowych można się spodziewać? Ile kosztuje podział majątku wspólnego małżonków?

Podział majątku – czy warto skorzystać z pomocy adwokata?

Podział majątku wspólnego małżonków może zostać dokonany wówczas, gdy nastąpi rozwód lub ustanowienie rozdzielności majątkowej. Tego rodzaju postępowanie może trwać od kilku miesięcy nawet do kilku lat. Czy warto zatem skorzystać z pomocy prawnika przy podziale majątku? Z pewnością tak. 

więcej…Podział majątku – czy warto skorzystać z pomocy adwokata?

Nierówny podział majątku wspólnego małżonków

Podział majątku wspólnego małżonków to nic innego, jak ustalenie w świetle prawa, które części majątku będzie należeć do poszczególnego z małżonków. Podział majątku zwykle należy do kolejnego etapu rozwodowego lub jest przeprowadzany po rozwodzie. Podział majątku wspólnego małżonków najczęściej jest ustalany po równo. Małżonkowie w trakcie rozwodu lub po nim coraz częściej zastanawiają się jednak, czy jest możliwe ustalenie nierównych udziałów w dotychczasowym majątku wspólnym, czyli czy możliwy jest nierówny podział majątku wspólnego. Według przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego taka możliwość istnieje. Jak jednak należy spełnić warunki, aby ustalić nierówny podział majątku?

więcej…Nierówny podział majątku wspólnego małżonków

Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie

Rozwód małżonków to zwykle rewolucja także dla ich dzieci. Rozwodzący się małżonkowie zobligowani są między innymi do ustalenia, z którym z rodziców zamieszka ich dziecko. Często jednak nie ma w tej kwestii pomiędzy nimi porozumienia. Wówczas o miejscu zamieszkania dziecka rozstrzygać będzie sąd.

więcej…Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie

Egzekucja alimentów – jak rozpocząć ten proces?

Egzekucja alimentów to jeden z trudniejszych tematów, które spotykam w mojej zawodowej praktyce. Zdarza się bowiem, że mimo wyroku sądu lub ugody zawartej przed sądem jeden z byłych małżonków, tzw. strona zobowiązana, nie płaci alimentów. Wówczas konieczna jest egzekucja alimentów.

więcej…Egzekucja alimentów – jak rozpocząć ten proces?

Rozdzielność majątkowa a długi małżonka

Rozdzielność majątkowa, czyli intercyza, to nic innego, jak  umowa zawierana pomiędzy małżonkami lub osobami zamierzającymi wstąpić w związek małżeński, która prowadzi do wprowadzenia odmiennego aniżeli ustawy majątkowego ustroju małżeńskiego. Jest to zatem moment, w którym małżonkowie nie dzielą swojego majątku, od tego momentu również małżonkowie nie zaciągają wspólnie długów – każdy kredyt, pożyczka zaciągnięta przez jednego z małżonków pozostaje jedynie jego długiem.

więcej…Rozdzielność majątkowa a długi małżonka