Podział majątku po rozwodzie

Rozwiedliśmy się, długa i nie zawsze przyjemna sprawa rozwodowa już za nami. Co jednak, jeśli podzielić majątek chcemy dopiero po rozwodzie? Sprawa o podział majątku jeszcze przed nami. Z czym wiąże się podział majątku po rozwodzie? Jak należy się do tego przygotować? Można zrobić to na kilka sposobów.

więcej…Podział majątku po rozwodzie

Rozwód bez orzekania o winie

Podejmując decyzję o rozwodzie oboje małżonków musi przemyśleć, czy chce rozstać się polubownie czy też sądzi, że to wyłącznie drugi z małżonków ponosi winę w rozkładzie ich pożycia i w związku z tym będzie żądać rozwodu z orzeczeniem o jego winie.

więcej…Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód to bardzo trudny moment w życiu małżonków podejmujących decyzję o rozstaniu. Idealnie gdy sprawa rozwodowa toczy się w spokojnej, życzliwej atmosferze, niestety jednak nie jest to tak oczywiste. Jeśli małżonkowie nie złożą wniosków o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, wówczas Sąd będzie miał obowiązek orzec o winie jednego z nich lub też obojga małżonków za rozkład pożycia małżeńskiego. Często zdarza się także, że jeden z małżonków składa wniosek o orzeczenie rozwodu z orzekaniem o winie drugiego małżonka. Co dalej?

więcej…Rozwód z orzeczeniem o winie