Egzekucja alimentów – jak rozpocząć ten proces?

Egzekucja alimentów to jeden z trudniejszych tematów, które spotykam w mojej zawodowej praktyce. Zdarza się bowiem, że mimo wyroku sądu lub ugody zawartej przed sądem jeden z byłych małżonków, tzw. strona zobowiązana, nie płaci alimentów. Wówczas konieczna jest egzekucja alimentów.

Egzekucja alimentów w praktyce

Pierwszym krokiem w temacie, jakim jest egzekucja alimentów, jest udanie się do komornika z dokumentem, który określa się jako tytuł wykonawczy. Tytuł wykonawczy to nic innego jak wyrok, decyzja sądu, w przypadku alimentów to po prostu nakaz zapłaty alimentów np. na dziecko. Dokument ten zaopatrzony jest w tzw. klauzulę wykonalności z urzędu. Ponadto zwracając się do komornika, należy przygotować wniosek o wszczęcie egzekucji. To najszybszy i najprostszy sposób na rozpoczęcie egzekucji alimentów.

Jeśli dłużnik alimentacyjny, np. były małżonek, nie płaci alimentów na żonę lub dziecko, wówczas komornik ustala, czy dłużnik ten posiada np. majątek, z którego można przeprowadzić egzekucję alimentów należnych żonie lub dziecku.

Fundusz Alimentacyjny – jak uzyskać świadczenie

Co wówczas jeżeli dłużnik alimentacyjny nie posiada żadnego majątku? Wówczas z pomocą przychodzi Fundusz Alimentacyjny. To właśnie tam należy się zwrócić, aby otrzymać odpowiednie świadczenie finansowe z Funduszu Alimentacyjnego.

Jakie kryteria należy spełnić, by móc skorzystać z funduszu alimentacyjnego? Pierwsze z nich to kryterium dochodowe: 900 zł netto na osobę. Jeśli nie przekraczasz tej kwoty dochodu, wówczas świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacane jest miesięcznie w kwocie, która jest w wyroku, ale nie więcej niż 500 zł na osobę uprawnioną.

Kto może korzystać ze świadczeń finansowych z Funduszu Alimentacyjnego? Korzystać mogą dzieci do lat 18, a także dzieci do 25 roku życia, które w dalszym ciągu się uczą (studiują). Osoby niepełnosprawne (czyli takie z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności) korzystają ze świadczeń Funduszu bez względu na wiek.

Przed Tobą sprawa o egzekucję alimentów? Szukasz doświadczonego adwokata, który pomoże przejść Ci przez zawiłości prawa? Skontaktuj się z Kancelarią adwokacką Kamila Klauze pod numerem telefonu: 664-015-120 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 lub wypełnij formularz kontaktowy, który znajduje się poniżej!

Dodaj komentarz