Konfiskata samochodu, czyli kiedy możemy mieć zabrane auto

Konfiskata samochodu, w jaki sposób można stracić auto?

Konfiskata samochodu to dość kontrowersyjne wydarzenie. Z tego powodu liczba przypadków, w których policja może nam zatrzymać pojazd, jest stosunkowo niewielka. Ponadto by do tego doszło, niezbędne jest pokierowanie odpowiedniej sprawy z tym związanej do Sądu. Postanowienie o zatrzymaniu auta wydaje po rozpoznaniu sprawy Prokuratura lub Sąd i musi być w nim zawarta informacja o popełnieniu przestępstwa. Wielu  z nas do dziś wychodzi z założenia, że policja ma nieograniczone przyzwolenie na to to, by ograniczyć nam dostęp do naszego auta. W praktyce jednak wygląda to tak, że do zatrzymania samochodu dochodzi naprawdę w drodze wyjątku i to w uzasadnionych okolicznościach.

Co więcej, jeśli Sąd lub Prokuratura nie wyda dokumentu o nakazie zatrzymania pojazdu i od konfiskaty auta przez policję  minie tydzień, wówczas odzyskujemy je  z powrotem.. Wśród sytuacji, w których policja może nam zatrzymać auto wymienimy:

  • podejrzenie kradzieży pojazdu i uszkodzenie go, będąc w stanie nietrzeźwości;
  • brak środków finansowych do zapłacenia odszkodowania za spowodowanie stłuczki zniszczenie czyjegoś auta.

Jeśli istnieje podejrzenie, że samochód, którym się poruszamy jest kradziony, wówczas policja uznaje za konieczne odholowanie go na parking, na którym będzie stał do wyklarowania się sytuacji. Gdy natomiast po stłuczce z naszej winy nie będziemy mogli wypłacić należytej sumy pieniędzy poszkodowanemu, wówczas nasz pojazd po odholowaniu może trafić na licytację. Pieniądze z takiego przedsięwzięcia przeznaczony byłyby na zadośćuczynienie pokrzywdzonej osobie. 

Samochód jako środek do popełnienia przestępstwa

Wyobraźmy sobie sytuację, w której w samochodzie istnieją schowki, w których można przewieźć środki odurzające, fałszywe pieniądze. W sytuacji gdy policja zatrzyma kierowcę, u którego w bagażniku znajdzie w/w przedmioty lub co więcej – przedmiot ukradziony – wówczas ma prawo jedynie zabezpieczyć jedynie te rzeczy. Jeśli natomiast okaże się, że w komorze silnika lub w zbiorniku paliwowym  policja znajdzie u nas takie przedmioty, to wtedy Sąd może zadecydować o zatrzymaniu takiego pojazdu. W sytuacji, kiedy zostanie udowodnione, że środki te przewieźliśmy z premedytacją, możemy spodziewać się konfiskaty auta. Sąd w takim przypadku uznaje, że służyło nam ono do popełnienia przestępstwa. Co ciekawe, obligatoryjnie Sądom zdarza się konfiskować przedmioty, które są żródłem przestępstwa. Jednakowoż mogą one orzec tzw. przepadek rzeczy, które miałyby służyć do popełnienia przestępstwa. Przepadek stanowi instytucję prawa karnego, która ma charakter prewencyjny. Instytucja ta prowadzi do przejęcia mienia, które posłużyło do popełnienia przestępstwa i przekazanie go na mocy prawa Skarbowi Państwa. Przepadek stanowi środek karny w prawie wykroczeń. Rzecz jasna, że jeśli przewozilibyśmy przedmioty kradzione, to pierwszym krokiem jaki podjęłyby odpowiednie służby to byłoby ustalenie tożsamości osób, do których te przedmioty by należały. Kiedy to się nie uda, dopiero wtedy podejmowane zostaną powyższe działania. 

Kiedy następuje konfiskata powypadkowa?

Nasz samochód po spowodowanym przez nas wypadku może zostać skonfiskowany tylko wtedy, kiedy zostanie nam udowodniony tzw. wypadek z premedytacją. Hipotetycznie przecież samochód może posłużyć do wyrządzenia komuś krzywdy lub do zabójstwa. Jest to sprawa oczywiście bardzo delikatna i w takim przypadku Sąd nie wydaje pochopnych orzeczeń i wyroków. Jeśli natomiast pewne okaże się, że komuś wskutek celowego wypadku coś zniszczyliśmy lub pobawiliśmy tę osobę zdrowia, wtedy Sąd po zbadaniu sprawy również zadecyduje o konfiskacie naszego pojazdu. Pełnić on wtedy będzie funkcję zadośćuczynienia poniesionych strat. Sąd natomiast  nie orzeka przepadku w sytuacji, kiedy skonfiskowanie samochodu nie byłoby tożsame z wagą naszego czynu.

Kamila Klauze
Latest posts by Kamila Klauze (see all)

    Dodaj komentarz