Obowiązek alimentacyjny Czym jest obowiązek alimentacyjny? Kiedy i komu przysługują alimenty?

Obowiązek alimentacyjny kojarzymy głównie ze świadczeniami finansowymi , z jakich musi wywiązać się rodzic, który po rozstaniu  z partnerem nie pozostał przy dziecku. Stereotyp ten wynika z faktu, że  powyższa sytuacja jest z reguły najczęściej spotykaną wśród naszych krewnych i znajomych. Warto zdać sobie jednak sprawę z faktu, że obowiązkiem uiszczania  alimentów mogą zostać obciążone osoby, które…nie posiadają potomstwa. Jakie to przypadki? Do płacenia alimentów powołani być mogą: przyrodnie rodzeństwo, dziadkowie, mąż w stosunku do żony i na odwrót, macocha oraz ojczym. Również dalszym krewnym – o ile mamy na to należyte uzasadnienie – możemy wytoczyć proces o alimenty. 

W jakich przypadkach możemy starać się o wyegzekwowanie alimentów?

Kiedy z przyczyn losowych stajemy nagle przed trudną sytuacją życiową (na przykład wskutek ciężkiego wypadku), powinniśmy zwrócić się o pomoc do członków rodziny. Życie pokazuje jednak, że na rodzinę czasem nie ma co liczyć, dlatego też możemy sądownie wytoczyć nasze roszczenia o wsparcie finansowe w postaci alimentów. Jeśli Sąd uzna je za zasadne, wówczas możemy spodziewać się pozytywnego orzeczenia. Przepisy prawne odnośnie do obowiązku alimentacyjnego są w niektórych przypadkach bezsprzecznie obowiązkowe i nie zależą od woli stron. Wynika z tego zatem, że każde orzeczenie Sądu w sprawie alimentów jest jego doprecyzowaniem, a więc ustala ich wysokość. Jeśli osoba objęta obowiązkiem alimentacyjnym uchyla się od płacenia alimentów, wówczas poszkodowany zgodnie z art 209 Ustawy Kodeksu Karnego może sporządzić pozew z roszczeniami mającymi wyegzekwować dług alimentacyjny oraz zgłosić zaistniały problem do prokuratury lub na policję. Skutkiem pozytywnego rozpatrzenia pozwu jest w najlepszym przypadku grzywna, a w najgorszym kara więzienia. 

Obowiązek alimentacyjny w praktyce – kiedy przysługuje możliwość uchylenia się od obowiązku płacenia alimentów?

Możliwość uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego przysługuje każdemu krewnemu wobec każdego krewnego. Wyjątkiem jest rodzic uiszczający alimenty na małoletnie dziecko. W każdym innym przypadku możemy udowodnić przed Sądem, że osoba pozywająca nas o alimenty robi to bezzasadnie. Wtedy istnieje spore prawdopodobieństwo, że powództwo alimentacyjne będzie oddalone. Dla Sądu istotne jest również poziom respektowania zasad życia społecznego osoby pozywającej o alimenty oraz jej stan zdrowia i zdolności. Oprócz alimentów na dzieci, popularne staje się obciążenie alimentacyjne byłego współmałżonka na drugiego byłego współmałżonka. Można o nie wystąpić po orzeczeniu rozwodu, przy zebraniu odpowiedniej dokumentacji, która uzasadniałaby konieczność zadośćuczynienia jednej stronie za poniesione krzywdy lub straty materialne.  W tym przypadku również Sąd badać będzie poziom respektowanie zasad życia społecznego strony pozywającej byłego współmałżonka o alimenty oraz jej stan zdrowia. Jeśli zatem były mąż lub żona podupadnie na zdrowiu i po zebraniu należytej dokumentacji potwierdzających np. leczenie psychiatryczne, onkologiczne a nawet opiekę psychologiczną, może wnieść pozew o alimenty. Dla Sądu będzie to jak najbardziej zasadne, kiedy po rozpatrzeniu takiej dokumentacji wniesie, że rozpad małżeństwa spowodował uszczerbek na zdrowiu  byłego współmałżonka.


Kamila Klauze
Latest posts by Kamila Klauze (see all)

    Dodaj komentarz