Podział majątku a długi małżonka

Podział majątku to, bardzo często, kolejna sprawa, jaką musimy rozwiązać podczas lub po rozwodzie. Co jednak stanowi majątek małżonków? To przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólnoty majątkowej przez oboje małżonków lub przez jednego z małżonków. Wszelkie przedmioty majątkowe, które nie zostały nabyte przed zawarciem małżeństwa, zaliczane są do majątku osobistego każdego z małżonków.

Czy podział majątku to tez podział długów małżonków?

Przy podziale majątku małżonkowie nie mogą podzielić swoich długów. Jednak inaczej jest, jeśli chodzi o obciążenia rzeczowe na majątku. Kiedy w skład majątku wspólnego wchodzi np. nieruchomość obciążona hipoteką dla zabezpieczenia kredytu wówczas obciążona nieruchomość wejdzie do podziału majątku, lecz sam kredyt nie będzie dzielony – kredyt pozostaje wspólny, mimo że przy podziale majątku nieruchomość została przyznana jednemu z małżonków.

Co z innymi długami przy podziale majątku?

Za niespłacone długi (tzw. zobowiązania) zaciągnięte przez małżonków podczas trwania wspólności majątkowej (np. w małżeństwie), będą odpowiadać oboje małżonkowie. Jest to tzw. solidarna odpowiedzialność – będzie ona istniała także po rozwodzie. Odpowiedzialność solidarna oznacza, że wierzyciel będzie mógł żądać spełnienia całego zobowiązania od jednego z byłych małżonków lub od każdego z nich. W efekcie, wierzyciel będzie kierował żądanie spłaty zobowiązanie do tego z byłych małżonków, od którego łatwiej mu będzie wyegzekwować spłatę długu.

Co to oznacza w praktyce? Czy będę musiał spłacać długi małżonka po rozwodzie?

Niestety tak. Przykładowo, gdy małżonkowie na kredyt zakupili do majątku wspólnego mieszkanie lub dom, to w efekcie za spłatę kredytu odpowiadają wspólnie. Mimo rozwodu i niezależnie od tego, które z małżonków po rozwodzie korzysta z nieruchomości, za spłatę kredytu byli małżonkowie odpowiadają razem! Dlaczego? Dla banku nie ma znaczenia, który z małżonków otrzymał nieruchomość przy podziale majątku – liczy się jedynie spłata zobowiązań, np. kredytu.

Kamila Klauze
Latest posts by Kamila Klauze (see all)

    Dodaj komentarz