Postępowanie spadkowe w praktyce – o co należy zapytać adwokata?

Śmierć bliskiej osoby jest bolesnym i trudnym wydarzeniem dla rodziny i przyjaciół zmarłego. Większość ludzi, zwłaszcza tych, którzy dożyli sędziwego wieku, posiada większy lub mniejszy majątek.

Pytania dotyczące spadku

Rodzina zmarłego często boryka się pytaniami dotyczącymi tego, czy dziedziczą, a jeśli tak, to jaki udział w spadku posiadają. Jak należy postąpić w sytuacji, gdy spadkodawca sporządził testament? Czy ostatnia wola spadkodawcy wyrażona ustnie jest ważna w świetle prawa? Czy i jakie przysługują roszczenia tzw. spadkobiercom ustawowym, jeśli zostali pominięci w napisanym przez zmarłego testamencie? Czy zachodzi przymus dziedziczenia w sytuacji, gdy zmarły pozostawił długi?

Czym jest spadek?

Warto odpowiedzieć sobie na pytanie czym właściwie jest spadek i co należy do spadku? Kto może być spadkobiercą? Zatem spadek to zespół praw i obowiązków, które należą do spadkodawcy w chwili jego śmierci oraz które przechodzą na jego spadkobierców w procesie dziedziczenia. Za prawne elementy spadku bierze się pod uwagę również stany faktyczne, które wpływają na sytuację prawną spadkodawcy, jak np. posiadanie rzeczy, zwierząt. Spadkobiercą może być nie tylko osoba fizyczna, ale również konkretna instytucja lub firma, jednak tylko w przypadku, gdy takowa zostanie uwzględniona w testamencie spadkodawcy, zaś przedmiotem spadku są zazwyczaj nieruchomości oraz ruchomości, a także aktywa, obligacje, lokaty, i wszystkie prywatne rzecz spadkodawcy. Ponadto należy wskazać, że do spadku należą prawa i obowiązki zmarłego. Muszą one spełnić cztery podstawowe kryteria:

  • posiadać charakter cywilno-prawny
  • posiadać charakter majątkowy
  • nie być ściśle związane z osobą zmarłego
  • nie przechodzić na inne osoby, bez względu na to czy są one spadkobiercami

Dogodna sytuacja jest wtedy, gdy spadkobiercy są zgodni do podziału majątku po zmarłym. Wówczas sprawy spadkowe można rozwiązać szybko. Jednak często zdarza się, że między spadkobiercami pojawiają się nieporozumienia w kwestii podziału majątku po zmarłym.

Dodaj komentarz