Testament, dziedziczenie z mocy prawa, zachowek

Z kwestią spadku wiąże się także pojęcie testamentu. Testament, określany jako ostatnia wola, jest rozporządzeniem własnym majątkiem na wypadek śmierci osoby, która sporządza testament.

Najpowszechniejszą formą jest testament sporządzony własnoręcznie (inaczej określany jako testament holograficzny). Zdarzają się jednak także testamenty ustne – ten typ testamentu zalicza się do dokumentów prywatnych, jednak, co ważne, dokumentem urzędowym jest wyłącznie testament sporządzony notarialnie. Jeżeli zmarły sporządził przed śmiercią testament, wówczas postępowanie spadkowe odbywa się zgodnie z zapisami zawartymi w tym dokumencie. Osoba sporządzająca testament ma pełne prawo w dysponowaniu swoim majątkiem w dowolny sposób, dlatego może go podzielić według własnego uznania.

Co zrobić, gdy zmarły nie spisał testamentu?

Nierzadko zdarza się, że zmarły nie spisał testamentu przed śmiercią. W tej sytuacji dziedziczenie spadku jest realizowane zgodnie z prawem spadkowym. Według ustawy prawo do dziedziczenia w pierwszej kolejności przypada małżonkowi oraz dzieciom zmarłego, w następnej kolejności wnuki oraz prawnuki. W dalszej kolejności spadek po zmarłym mogą otrzymać jego rodzice, rodzeństwo (wraz z dziećmi), jak również pasierbowie czy dziadkowie. Jeżeli jednak żadna z ustawowo wymienionych osób nie może lub nie chce przyjąć spadku, wtedy ewentualny majątek może przejąć gmina lub Skarb Państwa.

Dla kogo zachowek

Czasem zdarza się sytuacja, że najbliższe zmarłemu osoby (np. małżonek lub dzieci) nie zostały przez niego uwzględnione w ostatniej woli. Wówczas przysługuje im tzw. zachowek. Warto zaznaczyć, że niewymienienie kogoś w testamencie nie jest równoznaczne z tzw. Wydziedziczeniem! Według polskiego prawa, taka sytuacja jest to tzw. pominięcie, co jednak nie pozbawia osób niewymienionych (pominiętych) w testamencie możliwości ubiegania się o zachowek. Zachowek jest zabezpieczeniem interesów osób, które zastały pominięte (niewymienione) w ostatniej woli zmarłego, lecz nie zostały wydziedziczone przez zmarłego (ponieważ osoba sporządzająca testament nie zaznaczyła, że wydziedzicza te osoby). Zachowek to pewna część wartości majątku, który w wyniku dziedziczenia z mocy prawa przypadłby danej osobie. Zwykle osoba zabezpieczona instytucją zachowku otrzymuje rekompensatę w postaci gotówkowej, a nie przysługują jej żadne inne dobra w postaci ruchomości i nieruchomości.

Latest posts by Kamila Klauze (see all)

Dodaj komentarz