Umowny podział majątku wspólnego małżonków

Podział majątku wspólnego polega na ustaleniu rozłożenia składników majątku między małżonkami i jest możliwy po ustaniu wspólności majątkowej między nimi. Formy podziału majątku mogą być różne, np.: podział majątku na skutek orzeczenia rozwodu lub separacji, ale też podział majątku na skutek umowy małżonków, w której ustanawiają oni rozdzielność majątkową porozumiewając się między sobą.

Umowny podział majątku – co obejmuje

Podział majątku nie zawsze musi wiązać się z sądową batalią. Podział majątku wspólnego powstały na drodze umowy jest możliwy wtedy, gdy między stronami ustalone jest zgodność co do sposobu jego dokonania. Warto postarać się o porozumienie w tejże kwestii, gdyż umowny podział majątku jest znacznie prostszy, a co za tym idzie – szybszy niż podział sądowy.

Co jednak obejmuje umowny podział majątku wspólnego? Pamiętać należy, że po ustaniu wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami podział majątku może objąć cały majątek, ale nie tylko. Podział majątku wspólnego powstały na drodze porozumienia pomiędzy małżonkami może być ograniczony do części majątku (mamy do czynienia z podziałem częściowym). Jeżeli strony stwierdzają zatem, że są w stanie się porozumieć i chcą przeprowadzić umowny podział majątku, wówczas to strony umowy mają swobodę w zakresie ustalenia, czy przedmiotem podziału będzie ich majątek wspólny w całości, czy tylko niektóre jego składniki. Fakt ten odróżnia umowny podział majątku wspólnego od podziału sądowego – w przypadku, jaki jest sądowy podział majątku, zwykle dzieli się całość majątku wspólnego małżonków, a częściowy podział majątku może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów.

Umowa o podział majątku wspólnego – w jakiej formie można zawrzeć umowę

Umowny podział majątku wspólnego może być dokonany przez małżonków w dowolnej formie (w grę wchodzi także umowny podział majątku w formie ustnej). Jednak jeżeli umowa o podział majątku dotyczy nieruchomości czy prawa użytkowania wieczystego, musi być ona zawarta w formie aktu notarialnego, nie może być zawarta w formie ustnej. Do dokonania umownego podziału majątku wspólnego, w którego skład wchodzi przedsiębiorstwo, potrzebna jest natomiast forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi – chyba że w skład przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość albo jest ono objęte zarządem sukcesyjnym. Wówczas wymagana jest forma aktu notarialnego.

Umowny podział majątku – co powinno się znaleźć w umowie o podział majątku wspólnego

W umownym podziale majątku istotne jest ustalenie w niej składu oraz wartości majątku wspólnego. Umowa o podział majątku (ta umowna) winna także zawierać również rozliczenie nakładów oraz wydatków, które występowały podczas wspólności z majątku wspólnego na majątki osobiste małżonków. W umownym podziale majątku istotne jest także rozliczenie długów małżonków spłaconych z majątku wspólnego – dlaczego? Dlatego, że każdy z małżonków może żądać zwrotu wydatków oraz nakładów poczynionych ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny małżonków – oczywiście z pewnymi wyjątkami.


Przed Tobą sprawa o podział majątku? Szukasz doświadczonego adwokata, który pomoże przejść Ci przez zawiłości prawa? Skontaktuj się z Kancelarią adwokacką Kamila Klauze pod numerem telefonu: 664-015-120 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 lub wypełnij formularz kontaktowy, który znajduje się poniżej!


Kamila Klauze
Latest posts by Kamila Klauze (see all)

    Dodaj komentarz