Uznanie ojcostwa

Sprawy o uznanie ojcostwa występują zwykle wtedy, gdy dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego lub gdy ojcostwo małżonka matki zostało zaprzeczone.

Kancelaria adwokacka Klauze Adwokat Konin świadczy pomoc prawną w sprawach o uznanie ojcostwa, ale także o zaprzeczenie ojcostwa. Kancelaria prowadzi również sprawy o ustalenie macierzyństwa.

Kancelaria podejmuje się także reprezentacji w sprawach o ustalenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa rozstrzyganych przez sąd z powództwa prokuratora.

Ponadto kancelaria przygotowuje projekt wniosku do prokuratury o wystąpienie z powództwem o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.

Masz problem związany z uznaniem ojcostwa? Zgłoś się do kancelarii adwokackiej Klauze Adwokat Konin – działamy na terenie Konina, Wielkopolski i innych województw!