Władza rodzicielska a ograniczenie praw rodzicielskich

Ograniczenie władzy rodzicielskiej bez wątpienia wzbudza negatywne emocje w każdym, kto usłyszy takie wyrażenie. Wyrok ograniczenia praw rodzicielskich najczęściej dotyczy wyznaczenia okresów, w których rodzic może widywać się dzieckiem. Jednocześnie ograniczenie władzy rodzicielskiej zwykle jednak nie ma związku z kwestiami takimi, jak decydowanie o przyszłości dziecka. Dotyczy to między innymi określenia miejsca zamieszkania dziecka, wydania paszportu dla dziecka, wybranie szkoły, do której dziecko ma uczęszczać.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej wcale nie musi być związane z zawinieniem po stronie rodzica. Według prawa ograniczenie władzy rodzicielskiej jest możliwe według dwóch kategorii. Pierwsza z nich dotyczy bezpieczeństwa dziecka i zagrożenia jego dobra, jest to tzw. zawinione ograniczenie władzy rodzicielskiej. Jeśli prawa rodzicielskie została ograniczone z tego powodu, oznacza to, że ktoś z rodziny, bliskich złożył wniosek w tej sprawie, ponieważ to dane zachowanie rodzica wydało mu się niewłaściwe i mogące zaszkodzić dziecku. Wówczas sąd (sąd rodzinny) może:

– zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania lub skierować rodziców do specjalistów zajmujących się terapią rodzinną lub inną pomocą z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń,

-określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu,

– poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego,

– skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi,

– zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

– powierzyć zarząd majątkiem małoletniego ustanowionemu w tym celu kuratorowi.

Druga kategoria to niezawinione ograniczenie władzy rodzicielskiej, jest to związane wyłącznie z życiem rodziców dziecka w rozłączeniu. Nie ma więc tutaj elementu zawinienia po stronie jednego z rodziców, także dobro dziecka nie jest w żaden sposób zagrożone, bo dziecko może i czuje się dobrze w obecności obojga rodziców. Mimo wszystko, jeśli rodzice nie potrafią się porozumieć w sprawach dziecka i widoczny jest między nimi konflikt na tym punkcie wówczas sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, jednocześnie ograniczając prawa drugiego z nich. Ważne jest to, że w tych sprawach zgoda takiego rodzica nadal jest konieczna. Rodzic tzw. wiodący zatem nie może w istotnych sprawach dziecka podejmować decyzji samodzielnie.  Istotne decyzje dotyczące dziecka i tak muszą być podejmowane wspólnie

Inne powody tego, że Władza rodzicielska może być ograniczona, to wyznaczenie nadzoru ze strony kuratora sądowego. Kurator może mieć również obowiązek sądowy do sprawowania kurateli nad majątkiem małoletnich. Dzieci mogą być przez sądy skierowane do placówek, które sprawują częściową opiekę nad dziećmi. Ograniczenie władzy rodzicielskiej to również kierowanie dzieci do rodzin zastępczych czy placówek opiekuńczych.

Przed Tobą sprawa o ograniczenie praw rodzicielskich? Szukasz doświadczonego adwokata, który pomoże przejść Ci przez zawiłości prawa? Skontaktuj się z Kancelarią adwokacką Kamila Klauze pod numerem telefonu: 664-015-120 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 lub wypełnij formularz kontaktowy, który znajduje się poniżej!

Kamila Klauze
Latest posts by Kamila Klauze (see all)

    Dodaj komentarz