Wyłączenie spadkobiercy od dziedziczenia

W prawie przewidziana jest możliwość wyłączenia spadkobiercy od dziedziczenia. Zwykle czynnikiem decydującym są tzw. względy etyczne – jeśli spadkobierca umyślnie działał przeciwko spadkodawcy, wówczas nie powinien po nim dziedziczyć. Wchodzą w to takie sytuacje, jak: popełnienie przestępstwa na szkodę spadkodawcy oraz bezprawne wpływanie na jego wolę lub porządek dziedziczenia w celu osiągnięcia korzyści.

CZYNNIKI UMOŻLIWIAJĄCE WYŁĄCZENIE SPADKOBIERCY OD DZIEDZICZENIA

Uznania spadkobiercy za niegodnego może być niezależne od woli spadkodawcy oraz niezależne od jego wiedzy o zaistnieniu przyczyn niegodności. Przyczyny niegodności mogą zostać ujawnione dopiero po śmierci spadkodawcy. W takiej sytuacji spadkodawca nie ma możliwości dokonania wydziedziczenia. Jeśli jednak spadkodawca znał przyczyny niegodności, wówczas zachowuje on wpływ na losy niegodnego spadkobiercy, ponieważ może mu przebaczyć, dokonać tzw. przebaczenia..

Przyczyny niegodności dziedziczenia

W prawie opisane są czynniki powodujące uznanie przez sąd spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia. Są to:

-dopuścił się w sposób świadomy ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy,

-podstępem albo groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności,

-świadomie ukrył albo zniszczył testament spadkodawcy, a także podrobił lub przerobił testament, jak również w sposób umyślny skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

W przypadku umyślnie popełnionego przestępstwa przeciwko spadkodawcy, o jego uznają przepisy prawa karnego, z kolei to sąd cywilny decyduje, czy było ono ciężkie czy nie. Usiłowanie jego popełnienia jest traktowane w ten sam sposób, co popełnienie przestępstwa, a także podżeganie oraz pomocnictwo do popełnienia przestępstwa. Co jednak, gdy nastąpiło nakłonienie spadkodawcy podstępem lub groźbą do sporządzenia lub odwołania testamentu oraz przeszkodzenie w dokonaniu jednej z tych czynności? W tym przypadku ważne jest, czy owo nakłonienie lub przeszkodzenie było skuteczne i spadkodawca pod wpływem gróźb zmienił testament. Nie będzie jednak podstaw do uznania za niegodnego spadku, jeżeli spadkodawca pod wpływem podstępu lub groźby sporządził testament, lecz po wykryciu podstępu sporządził nowy testament. Ukrycie lub zniszczenie testamentu spadkodawcy albo podrobienie lub zmodyfikowanie jego treści musi być świadome, co oznacza, że spadkobierca musi działać umyślnie, w zamiarze usunięcia lub zmiany zamierzonych przez spadkodawcę skutków prawnych związanych z jego sporządzeniem. Nie wpływa jednak na uznanie za niegodnego ukrycie lub zniszczenie testamentu świadomie odwołanego przez spadkodawcę po jego odwołaniu. Co więcej, świadome skorzystanie z testamentu podrobionego lub przerobionego również jest przestępstwem. Dlaczego? Ponieważ domaganie się lub uzyskanie korzyści ze spadku, jeżeli spadkobierca wie, że spadek opiera się na testamencie podrobionym lub przerobionym nie jest zgodne z prawem. Należy pamiętać, że ukrycie, zniszczenie, podrobienie lub przerobienie testamentu, jak również posłużenie się takim testamentem jest uznawane za przestępstwo ścigane z urzędu.

Przed Tobą sprawa spadkowa? Szukasz doświadczonego adwokata, który pomoże przejść Ci przez zawiłości prawa? Skontaktuj się z Kancelarią adwokacką Kamila Klauze pod numerem telefonu: 664-015-120 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 lub wypełnij formularz kontaktowy, który znajduje się poniżej!

Kamila Klauze
Latest posts by Kamila Klauze (see all)

    Dodaj komentarz