Ile trwa rozwód? Sprawa rozwodowa bywa jak maraton

Rozwód nigdy nie jest łatwym wyborem. Jeśli sprawa rozwodowa staje się koniecznością, większość osób woli uniknąć rozwlekłego procesu. Ile w rzeczywistości trwa rozwód i co trzeba o nim wiedzieć?

Istnieje kilka czynności, które należy wykonać w każdej, nawet najmniej skomplikowanej sprawie rozwodowej.

Pozew o rozwód i załączniki

Pierwszym krokiem jest przygotowanie poprawnego pod względem formalnym pozwu o rozwód. Warto w tym miejscu podkreślić, że jeśli jesteśmy po drugiej stronie, czyli to nie my występujemy o rozwód (czyli jeśli otrzymujemy pozew), to na sporządzenie odpowiedzi na pozew rozwodowy mamy dokładnie 14 dni!

Kolejną istotną kwestią jest to, że do przygotowanych pism procesowych zawsze należy przygotować odpowiednie załączniki, a także złożyć wymagane prawem odpisy pism i innych załączników.

Sprawa rozwodowa

Kolejnym krokiem podczas sprawy o rozwód jest samodzielnie stawienie się przed sądem. Występujemy wtedy w roli strony i pełnomocnika jednocześnie. Musimy pamiętać, że musimy wówczas umieć ustnie sformułować swoje stanowisko w sprawie. Ponadto jesteśmy zobowiązani do ustosunkowania się do stanowiska, które przedstawi druga strona.

Zawsze musimy także poprawnie sformułować ewentualne żądania co do sposobu
rozwiązania małżeństwa, wysokości należnych alimentów oraz zasad sprawowania opieki i władzy rodzicielskiej nad dzieckiem oraz uzasadnić swoje żądania. Do ich uzasadnienia konieczne są pewne dowody na ich poparcie. Nie wolno także zapominać o terminach, które określił sąd. Musimy w terminie odpowiadać na wszelkie sądowe pisma, uzupełniać ewentualną dokumentacje (wyciągi z banku, deklaracje podatkowe i wiele innych).

Co dalej?

Podczas kolejnych rozpraw zobowiązani jesteśmy do udzielania sędziemu wszelkich wyjaśnień, a także formułowania i uzasadniania wszystkich tez
dowodowych, które mogą okazać się kluczowe dla wyniku rozprawy.

Trudne wybory

Aby samodzielnie przejść przez proces rozwodowy, należy posiadać wiedzę z zakresu prawa, pamiętać o wielu terminach i nawet podczas momentów, gdy emocje biorą górę, zachować zimną krew i dokładnie formułować swoje wnioski. Jest to zatem trudne, dlatego w większości przypadków pomoc adwokata okazuje się niezbędna, by sprawnie i bez przeszkód przejść przez rozwodowy maraton.

Ile trwa rozwód?

Nie ma jednej odpowiedzi. W zależności od postawy małżonków, różnic pomiędzy nimi i kwestii dodatkowych, takich jak np. konieczność ustalenia wysokości alimentów, sprawa rozwodowa może mieć skrajnie różny przebieg. Rozwód może zamknąć się w jednej sprawie, ale też może trwać latami, wiążąc się z przewlekłym, skomplikowanym procesem. Generalna zasada jest taka, że im więcej rozbieżności pomiędzy stronami, tym dłuższy jest proces. Kwestią sporną może być np. wina co do rozkładu pożycia, wspomniana wcześniej kwestia alimentów, kwestie wychowawcze czy podział majątku małżonków. Wszystkie te zagadnienia postaram się szczegółowo omówić w kolejnych wpisach.

Przed Tobą sprawa o rozwód? Szukasz doświadczonego adwokata, który pomoże przejść Ci przez zawiłości prawa? Skontaktuj się z Kancelarią adwokacką Kamila Klauze pod numerem telefonu: 664-015-120 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 lub wypełnij formularz kontaktowy, który znajduje się poniżej!

Kamila Klauze
Latest posts by Kamila Klauze (see all)

    Dodaj komentarz